Tiết 2 ôn tập giữa học kì 2 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: a) Kể về các hoạt động vui chơi của em và…

a) Kể về các hoạt động vui chơi của em và các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở trường. Tiết 2 ôn tập giữa học kì 2 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tiết 2 – Ôn tập giữa học kì 2 – Vở bài tập … Đọc tiếpTiết 2 ôn tập giữa học kì 2 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: a) Kể về các hoạt động vui chơi của em và…