Tiết 2 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Nhớ và viết lại khổ 2 và 3 của bài…

1 Nhớ và viết lại khổ 2 và 3 của bài thơ Bé thành phi công : . Tiết 2 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 2 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 – Tiếng Việt … Đọc tiếpTiết 2 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Nhớ và viết lại khổ 2 và 3 của bài…