Tiết 1 – Tuần 9 trang 39 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Viết lại tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Măng…

1. Viết lại tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Măng non. Tiết 1 – Tuần 9 trang 39 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tiết 1 – Tuần 9 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng Việt 3 1. Viết lại tên các bài tập đọc thuộc chủ … Đọc tiếpTiết 1 – Tuần 9 trang 39 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Viết lại tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Măng…