Tiết 1- Tuần 9 trang 37 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Xếp các từ: bạn bè, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp,…

Xếp các từ: bạn bè, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng xếp vào bảng dưới đây . Tiết 1- Tuần 9 trang 37 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 1 – Tuần 9 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng Việt 2 1. Xếp các từ: … Đọc tiếpTiết 1- Tuần 9 trang 37 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Xếp các từ: bạn bè, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp,…