Tiết 1 – Tuần 27 trang 34 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi “Khi nào ?” Đánh dấu…

1. Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi “Khi nào ?” Đánh dấu x vào □ trước ý trả lời đúng . Tiết 1 – Tuần 27 trang 34 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 1 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2 1. Tìm bộ … Đọc tiếpTiết 1 – Tuần 27 trang 34 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi “Khi nào ?” Đánh dấu…