Tiết 1 – Tuần 18 trang 132 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Viết vào bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện kể…

Viết vào bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện kể trong hai chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều. Tiết 1 – Tuần 18 trang 132 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiết 1 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng … Đọc tiếpTiết 1 – Tuần 18 trang 132 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Viết vào bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện kể…