Tiết 1 – Tuần 18 trang 77 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu…

Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau. Tiết 1 – Tuần 18 trang 77 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 1 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 2 1. Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau: … Đọc tiếpTiết 1 – Tuần 18 trang 77 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu…