Tiết 1 ôn tập giữa học kì 2 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Ghi tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài…

Ghi tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Người ta là hoa đất. Tiết 1 ôn tập giữa học kì 2 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tiết 1 – Ôn tập giữa học kì 2 … Đọc tiếpTiết 1 ôn tập giữa học kì 2 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Ghi tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài…