Tiết 1 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 76 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 : 1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ…

1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Thể thao. Tiết 1 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 76 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 1 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 – Tiếng Việt 3 tập 2 1 Viết tên … Đọc tiếpTiết 1 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 76 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 : 1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ…