Soạn bài Tiếng chổi tre – Tiếng Việt lớp 2…

Tiếng Chổi Tre – Soạn bài Tiếng chổi tre. Câu hỏi 1: Nhà thơ nghe tiếng chổi tre vào những lúc nào?Câu hỏi 2: Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công.Câu hỏi 3. Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài thơ? Câu hỏi 1: Nhà thơ nghe tiếng chổi tre … Đọc tiếpSoạn bài Tiếng chổi tre – Tiếng Việt lớp 2…

Tập làm văn nói lại nội dung sổ liên lạc của em, Câu 1. Ghi lời đáp của em trong những trường hợp sau:Câu 2. Viết lại 2, 3 câu trong một sổ …

Tiếng Chổi Tre – Tập làm văn nói lại nội dung sổ liên lạc của em. Câu 1. Ghi lời đáp của em trong những trường hợp sau:Câu 2. Viết lại 2, 3 câu trong một sổ liên lạc của em. Câu 1. Ghi lời đáp của em trong những trường hợp sau: a. Em … Đọc tiếpTập làm văn nói lại nội dung sổ liên lạc của em, Câu 1. Ghi lời đáp của em trong những trường hợp sau:Câu 2. Viết lại 2, 3 câu trong một sổ …

Chính tả Tiếng chổi tre, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ ngữ chứa tiếng:a) Chỉ khác nhau ở âm đầu “1” hoặc “n”….

Tiếng Chổi Tre – Chính tả Tiếng chổi tre. Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ ngữ chứa tiếng:a) Chỉ khác nhau ở âm đầu “1” hoặc “n”. Câu 1. Điền vào chỗ trống: a) l hoặc n: “Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao … Đọc tiếpChính tả Tiếng chổi tre, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ ngữ chứa tiếng:a) Chỉ khác nhau ở âm đầu “1” hoặc “n”….

Chính tả Tiếng chổi tre, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ ngữ chứa tiếng:a) Chỉ khác nhau ở âm đầu “1” hoặc “n”….

Tiếng Chổi Tre – Chính tả Tiếng chổi tre. Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ ngữ chứa tiếng:a) Chỉ khác nhau ở âm đầu “1” hoặc “n”. Câu 1. Điền vào chỗ trống: a) l hoặc n: “Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao … Đọc tiếpChính tả Tiếng chổi tre, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ ngữ chứa tiếng:a) Chỉ khác nhau ở âm đầu “1” hoặc “n”….