Soạn bài thưa chuyện với mẹ – Tiếng Việt lớp 4…

Thưa chuyện với mẹ – Soạn bài thưa chuyện với mẹ. Câu 1. Cương xin học nghề rèn để làm gì ? Câu 2. Mẹ Cương nêu lí do phản đối như thế nào ? Câu 3. Cương thuyết phục mẹ bằng cách nào ? Câu 4. Nhận xét cách trò chuyện của hai mẹ … Đọc tiếpSoạn bài thưa chuyện với mẹ – Tiếng Việt lớp 4…

Chính tả bài thưa chuyện với mẹ, Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) l / hay n ? Ngõ tối đêm sâu đóm …ập …oè …ưng giậu phất phơ…

Thưa chuyện với mẹ – Chính tả bài thưa chuyện với mẹ. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) l / hay n ? Ngõ tối đêm sâu đóm …ập …oè …ưng giậu phất phơ màu khói nhạt …àn ao …óng …ánh bóng trăng ..oe. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) l … Đọc tiếpChính tả bài thưa chuyện với mẹ, Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) l / hay n ? Ngõ tối đêm sâu đóm …ập …oè …ưng giậu phất phơ…

Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: ước mơ, Câu 1. Ghi lại những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập cùng nghĩa với từ ước mơ. Câu…

Thưa chuyện với mẹ – Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: ước mơ. Câu 1. Ghi lại những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập cùng nghĩa với từ ước mơ. Câu 2. Tìm thêm những từ cùng nghĩa với từ ước mơ, Câu 3. Ghép thêm vào sau từ ước … Đọc tiếpLuyện từ và câu: mở rộng vốn từ: ước mơ, Câu 1. Ghi lại những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập cùng nghĩa với từ ước mơ. Câu…

Kể lại câu chuyện Thưa chuyện với mẹ bằng lời của nhân vật cương, Sau trận ốm nặng kéo dài của thầy tôi, cảnh nhà tôi vốn đã nghèo…

Thưa chuyện với mẹ – Kể lại câu chuyện Thưa chuyện với mẹ bằng lời của nhân vật cương. Sau trận ốm nặng kéo dài của thầy tôi, cảnh nhà tôi vốn đã nghèo khó giờ lại càng thêm nghèo khó. ĐỀ BÀI Kể lại câu chuyện Thưa chuyện với mẹ bằng lời của nhân … Đọc tiếpKể lại câu chuyện Thưa chuyện với mẹ bằng lời của nhân vật cương, Sau trận ốm nặng kéo dài của thầy tôi, cảnh nhà tôi vốn đã nghèo…

Đọc, hiểu bài “Thưa chuyện với mẹ” và trả lời các câu hỏi sau, Cương xin bố mẹ cho đi làm thợ rèn vì từ ngày phải nghỉ học,…

Thưa chuyện với mẹ – Đọc, hiểu bài “Thưa chuyện với mẹ” và trả lời các câu hỏi sau. Cương xin bố mẹ cho đi làm thợ rèn vì từ ngày phải nghỉ học, Cương đâm ra nhớ cái lò rèn (nơi mà cậu ta yêu thích). Đọc, hiểu bài “Thưa chuyện với mẹ” và … Đọc tiếpĐọc, hiểu bài “Thưa chuyện với mẹ” và trả lời các câu hỏi sau, Cương xin bố mẹ cho đi làm thợ rèn vì từ ngày phải nghỉ học,…