Soạn bài thư trung thu – Tiếng Việt lớp 2…

Thư trung thu (trích) – Soạn bài thư trung thu. Câu hỏi 1: Mỗi tết Trung thu, Bác Hồ nhớ tới ai? Câu hỏi 2: Những câu thơ nào cho biết Bác Hồ rất yêu thiếu nhi?Câu hỏi 3: Bác khuyên các em làm những điều gì? Câu hỏi 1: Mỗi tết Trung thu, Bác … Đọc tiếpSoạn bài thư trung thu – Tiếng Việt lớp 2…

Chính tả Thư trung thu, Câu 1. Viết tên những vật trong tranh – Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 2 trang 11.Câu 2. Chọn chữ trong ngoặc đơn…

Thư trung thu (trích) – Chính tả Thư trung thu. Câu 1. Viết tên những vật trong tranh – Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 2 trang 11.Câu 2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Câu 1. Viết tên những vật trong tranh – Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập … Đọc tiếpChính tả Thư trung thu, Câu 1. Viết tên những vật trong tranh – Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 2 trang 11.Câu 2. Chọn chữ trong ngoặc đơn…

Chính tả Thư trung thu, Câu 1. Viết tên những vật trong tranh – Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 2 trang 11.Câu 2. Chọn chữ trong ngoặc đơn…

Thư trung thu (trích) – Chính tả Thư trung thu. Câu 1. Viết tên những vật trong tranh – Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 2 trang 11.Câu 2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. Câu 1. Viết tên những vật trong tranh – Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập … Đọc tiếpChính tả Thư trung thu, Câu 1. Viết tên những vật trong tranh – Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 2 trang 11.Câu 2. Chọn chữ trong ngoặc đơn…

Tập làm văn có một người lạ đến nhà em, em sẽ nói thế nào, Câu 1. Hãy ghi lời đáp của các bạn học sinh trong hai tranh (Vở bài tập Tiếng…

Thư trung thu (trích) – Tập làm văn có một người lạ đến nhà em, em sẽ nói thế nào. Câu 1. Hãy ghi lời đáp của các bạn học sinh trong hai tranh (Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2, trang 5).Câu 2. Ghi lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu … Đọc tiếpTập làm văn có một người lạ đến nhà em, em sẽ nói thế nào, Câu 1. Hãy ghi lời đáp của các bạn học sinh trong hai tranh (Vở bài tập Tiếng…