Chính tả thắng biển, Câu 1. Nghe – Viết: Thắng biển.Câu 2. Điền vào chỗ trống. a)l hay n?Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một…

Thắng biển – Chính tả thắng biển. Câu 1. Nghe – Viết: Thắng biển.Câu 2. Điền vào chỗ trống. a)l hay n?Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.  Câu 1. Nghe – Viết: Thắng biển Câu 2. … Đọc tiếpChính tả thắng biển, Câu 1. Nghe – Viết: Thắng biển.Câu 2. Điền vào chỗ trống. a)l hay n?Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một…

Soạn bài thắng biển – Tiếng Việt lớp 4…

Thắng biển – Soạn bài thắng biển. Câu 1. Cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển được miêu tả theo trình tự nào?Câu 2. Tìm các từ ngữ, hình ảnh nói lên sự de dọa của cơn bão biển.Câu 3. Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả … Đọc tiếpSoạn bài thắng biển – Tiếng Việt lớp 4…

Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79 sgk tiếng việt 4 tập 2, Đề bài: Kể lại một câu chuyện nói về lòng dũng cảm mà em đã nghe hay đã đọc….

Thắng biển – Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79 sgk tiếng việt 4 tập 2. Đề bài: Kể lại một câu chuyện nói về lòng dũng cảm mà em đã nghe hay đã đọc. Đề bài: Kể lại một câu chuyện nói về lòng dũng cảm mà em đã nghe hay đã đọc. … Đọc tiếpKể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79 sgk tiếng việt 4 tập 2, Đề bài: Kể lại một câu chuyện nói về lòng dũng cảm mà em đã nghe hay đã đọc….

Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai là gì?, Câu 1.Tìm câu kể Ai là gì?và nêu tác dụng của mỗi câu.Câu 2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ …

Thắng biển – Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai là gì?. Câu 1.Tìm câu kể Ai là gì?và nêu tác dụng của mỗi câu.Câu 2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì? vừa tìm được.Câu 3. Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến … Đọc tiếpLuyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai là gì?, Câu 1.Tìm câu kể Ai là gì?và nêu tác dụng của mỗi câu.Câu 2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ …