Tập làm văn: Viết thư trang 105 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Tập làm văn viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho một bạn nước ngoài để làm…

Tập làm văn: Viết thư – Tập làm văn: Viết thư trang 105 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Tập làm văn viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái. Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho một bạn … Đọc tiếpTập làm văn: Viết thư trang 105 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Tập làm văn viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho một bạn nước ngoài để làm…

Tập làm văn – Viết thư trang 32 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Viết thư. 1. Chọn viết một lá thư…

Tập làm văn – Viết thư. 1. Chọn viết một lá thư theo một trong những đề bài gợi ý sau . Tập làm văn – Viết thư trang 32 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tập làm văn – Viết thư Tập làm văn – Viết thư Chọn viết một … Đọc tiếpTập làm văn – Viết thư trang 32 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Viết thư. 1. Chọn viết một lá thư…

Tập làm văn – Viết thư trang 22 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Viết thư. Dựa vào bài tập đọc Thư…

Tập làm văn – Viết thư. Dựa vào bài tập đọc Thư thăm bạn, trả lời các câu hỏi sau . Tập làm văn – Viết thư trang 22 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tập làm văn – Viết thư TẬP LÀM VĂN – VIẾT THƯ I – Nhận xét … Đọc tiếpTập làm văn – Viết thư trang 22 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Viết thư. Dựa vào bài tập đọc Thư…