Tập làm văn – Tuần 8 trang 35 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dựa vào phần trả lời những câu hỏi dưới đây, em…

Dựa vào phần trả lời những câu hỏi dưới đây, em hãy viết một đoạn 4-5 câu nói về cô giáo (hoặc thầy giáo) đã dạy em ở lớp 1. Tập làm văn – Tuần 8 trang 35 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 8 … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 8 trang 35 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dựa vào phần trả lời những câu hỏi dưới đây, em…