Tập làm văn – Tuần 34 trang 69 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em…

Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em (bố, mẹ, chú hoặc dì…) theo các câu hỏi gợi ý sau . Tập làm văn – Tuần 34 trang 69 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 34 trang 69 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em…