Tập làm văn – Tuần 34 Trang 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Ghi lại nội dung chính của từng mục trong bài Vươn…

Ghi lại nội dung chính của từng mục trong bài Vươn tới các vì sao (đã nghe).a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ. Tập làm văn – Tuần 34 Trang 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 34 – Vở bài tập … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 34 Trang 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Ghi lại nội dung chính của từng mục trong bài Vươn…