Tập làm văn – Tuần 33 Trang 69 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Đọc bài báo trong Tiếng Việt 3, tập hai, trang 130,…

Đọc bài báo trong Tiếng Việt 3, tập hai, trang 130, ghi lại những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon . Tập làm văn – Tuần 33 Trang 69 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 33 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 33 Trang 69 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Đọc bài báo trong Tiếng Việt 3, tập hai, trang 130,…