Tập làm văn – Tuần 32 Trang 64 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Viết một đoạn vân (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc…

Viết một đoạn vân (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường (chăm sóc cây hoa, quét dọn rác ở lớp, dọn vệ sinh đường làng, đường phổ…).. Tập làm văn – Tuần 32 Trang 64 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 32 Trang 64 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Viết một đoạn vân (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc…