Tập làm văn – Tuần 31 Trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 : Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các…

Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.. Tập làm văn – Tuần 31 Trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 31 Trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 : Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các…