Tập làm văn – Tuần 30 Trang 56 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Viết một bức thư (khoảng 10 câu) cho một bạn nước…

Viết một bức thư (khoảng 10 câu) cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái.. Tập làm văn – Tuần 30 Trang 56 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 30 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Viết … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 30 Trang 56 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Viết một bức thư (khoảng 10 câu) cho một bạn nước…