Tập làm văn – Tuần 29 Trang 53 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước, viết một…

Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước, viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể lại một trận thi đấu thể thao mà em có dịp xem.. Tập làm văn – Tuần 29 Trang 53 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 29 … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 29 Trang 53 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước, viết một…