Tập làm văn – Tuần 28 trang 46 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Em đoạt giải cao trong cuộc thi kể chuyện hoặc…

1. Em đoạt giải cao trong cuộc thi kể chuyện hoặc thi vẽ, múa, hát… bạn em nói lời chúc mừng. Hãy viết lời đáp của em vào chỗ trống . Tập làm văn – Tuần 28 trang 46 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 28 … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 28 trang 46 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Em đoạt giải cao trong cuộc thi kể chuyện hoặc…