Tập làm văn – Tuần 28 Trang 49 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Trả lời câu hỏi dưới đây để chuẩn bị cho bài kể…

1 Trả lời câu hỏi dưới đây để chuẩn bị cho bài kể về một trận thi đấu thể thao :a) Đó là môn thể thao nào ?. Tập làm văn – Tuần 28 Trang 49 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 28 – Vở bài … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 28 Trang 49 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Trả lời câu hỏi dưới đây để chuẩn bị cho bài kể…