Tập làm văn – Tuần 26 Trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Viết một đoạn văn (khoảng 5 câu) kể về một trò vui…

Viết một đoạn văn (khoảng 5 câu) kể về một trò vui (chơi cờ, đấu vật, kéo co, đua thuyền, ném còn, đá cầu, bịt mắt bắt dê, ca hát, nhảy múa,…) trong ngày hội ở trường hoặc ở địa phương của em.. Tập làm văn – Tuần 26 Trang 37 Vở bài tập (VBT) … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 26 Trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Viết một đoạn văn (khoảng 5 câu) kể về một trò vui…