Tập làm văn – Tuần 25 trang 28 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau…

1. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau . Tập làm văn – Tuần 25 trang 28 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 25 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 1. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 25 trang 28 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau…