Tập làm văn – Tuần 25 Trang 34 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Quan sát một ảnh lễ hội (ảnh màu, trong Tiếng Việt…

Quan sát một ảnh lễ hội (ảnh màu, trong Tiếng Việt 3, tập hai, trang 64), viết 4-5 câu nói về quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội. . Tập làm văn – Tuần 25 Trang 34 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tập làm văn … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 25 Trang 34 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Quan sát một ảnh lễ hội (ảnh màu, trong Tiếng Việt…