Tập làm văn – Tuần 23 Trang 25 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Gợi ý : Bộ phim đó tên là gì ? Đó là phim hoạt…

Gợi ý : Bộ phim đó tên là gì ? Đó là phim hoạt hình, phim tài liệu hay phim truyện ? Đó là phim Việt Nam hay phim nước ngoài? Phim có những nhân vật nào (người, con vật, cây cối hay đồ vật) ? Em thích nhân vật nào ? Hãy kể một … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 23 Trang 25 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Gợi ý : Bộ phim đó tên là gì ? Đó là phim hoạt…