Tập làm văn – Tuần 22 Trang 20 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Viết những điều em đã kể ở lớp về một người lao…

Viết những điều em đã kể ở lớp về một người lao động trí óc thành một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu).. Tập làm văn – Tuần 22 Trang 20 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 22 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 22 Trang 20 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Viết những điều em đã kể ở lớp về một người lao…