Tập làm văn – Tuần 21 Trang 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1. Quan sát các tranh dưới đây, viết bên cạnh mỗi…

1. Quan sát các tranh dưới đây, viết bên cạnh mỗi tranh nghề nghiệp và công việc của những người trí thức.. Tập làm văn – Tuần 21 Trang 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 21 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 21 Trang 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1. Quan sát các tranh dưới đây, viết bên cạnh mỗi…