Tập làm văn – Tuần 2 trang 8 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Hoàn thành bản tự thuật dưới…

Hoàn thành bản tự thuật dưới đây. Tập làm văn – Tuần 2 trang 8 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 2 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Ghi dấu x vào □ trước lời chào không đúng: a) Em chào … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 2 trang 8 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Hoàn thành bản tự thuật dưới…