Tập làm văn – Tuần 17 trang 76 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dựa vào đoạn văn sau, viết thời gian biểu sáng…

Dựa vào đoạn văn sau, viết thời gian biểu sáng chủ nhật của bạn Hà . Tập làm văn – Tuần 17 trang 76 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 17 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Bố đi công … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 17 trang 76 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dựa vào đoạn văn sau, viết thời gian biểu sáng…