Tập làm văn – Tuần 17 trang 89 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Dựa vào bài tập làm văn miệng ở tuần 16 (sách Tiếng…

Dựa vào bài tập làm văn miệng ở tuần 16 (sách Tiếng Việt 3, tập một, trang 138), em hãy viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho bạn, kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn.. Tập làm văn – Tuần 17 trang 89 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 17 trang 89 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Dựa vào bài tập làm văn miệng ở tuần 16 (sách Tiếng…