Tập làm văn – Tuần 16 trang 72 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý…

Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen. Tập làm văn – Tuần 16 trang 72 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 16 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Từ mỗi câu dưới đây, đặt … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 16 trang 72 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý…