Tập làm văn – Tuần 16 trang 83 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Dựa theo truyện Kéo cây lúa lên, trả lời các câu…

1. Dựa theo truyện Kéo cây lúa lên, trả lời các câu hỏi dưới đây . Tập làm văn – Tuần 16 trang 83 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 16 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Dựa theo truyện Kéo cây lúa … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 16 trang 83 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Dựa theo truyện Kéo cây lúa lên, trả lời các câu…