Tập làm văn – Tuần 14 trang 64 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Bà đến đón em đi chơi. Hãy viết một vài câu…

Bà đến đón em đi chơi. Hãy viết một vài câu nhắn lại để bố mẹ biết.. Tập làm văn – Tuần 14 trang 64 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 14 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Quan sát … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 14 trang 64 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Bà đến đón em đi chơi. Hãy viết một vài câu…