Tập làm văn – Tuần 13 trang 69 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miển Nam…

Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miển Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt.. Tập làm văn – Tuần 13 trang 69 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 13 – Vở … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 13 trang 69 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miển Nam…