Tập làm văn – Tuần 12 trang 56 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết 4-5 câu trao đổi qua điện thoại theo 1…

Viết 4-5 câu trao đổi qua điện thoại theo 1 trong 2 nội dung sau. Tập làm văn – Tuần 12 trang 56 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 12 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Đề bài Viết 4-5 câu … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 12 trang 56 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết 4-5 câu trao đổi qua điện thoại theo 1…