Tập làm văn – Tuần 12 trang 63 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu nói về một bức tranh…

Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu nói về một bức tranh (ảnh) thể hiện một cảnh đẹp ở nước ta. Tập làm văn – Tuần 12 trang 63 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 12 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 12 trang 63 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu nói về một bức tranh…