Tập làm văn – Tuần 11 trang 53 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết lại 2 – 3 câu em đã nói với ông (hoặc bà)…

Viết lại 2 – 3 câu em đã nói với ông (hoặc bà) khi ông (bà) bị mệt. Tập làm văn – Tuần 11 trang 53 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 11 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Viết … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 11 trang 53 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết lại 2 – 3 câu em đã nói với ông (hoặc bà)…