Tập làm văn – Tuần 10 trang 48 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) kể về ông,…

Viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) kể về ông, bà (hoặc người thân) của em.. Tập làm văn – Tuần 10 trang 48 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 10 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Đề bài … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 10 trang 48 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) kể về ông,…