Tập làm văn – Tuần 10 trang 52 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Dựa theo mẫu bài tập đọc Thư gửi bà, em hãy viết…

Dựa theo mẫu bài tập đọc Thư gửi bà, em hãy viết một bức thư ngắn cho người thân . Tập làm văn – Tuần 10 trang 52 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 10 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Dựa … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 10 trang 52 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Dựa theo mẫu bài tập đọc Thư gửi bà, em hãy viết…