Tập làm văn -Tuần 1 trang 5 vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Viết nội dung mỗi tranh dưới đây…

Viết nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1-2 câu để tạo thành một câu chuyện. Tập làm văn -Tuần 1 trang 5 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 1 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Viết tiếp cho hoàn chỉnh … Đọc tiếpTập làm văn -Tuần 1 trang 5 vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Viết nội dung mỗi tranh dưới đây…