Tập làm văn – Trả bài văn tả người trang 102, 103 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Dựa vào kết quả làm bài và…

1.Dựa vào kết quả làm bài và hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét và rút kinh nghiệm về bài làm của mình. (Chú ý đọc yêu cầu của tiết trả bài trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 161.). Tập làm văn – Trả bài văn tả người trang … Đọc tiếpTập làm văn – Trả bài văn tả người trang 102, 103 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Dựa vào kết quả làm bài và…