Tập làm văn: Trả bài văn tả người trang 172 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm cả lớp…

Tập làm văn: Trả bài văn tả người – Tập làm văn: Trả bài văn tả người trang 172 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm cả lớp Tập làm văn: Trả bài văn tả người Câu 1 : Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về … Đọc tiếpTập làm văn: Trả bài văn tả người trang 172 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm cả lớp…

Tập làm văn – Trả bài văn tả người trang 21 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Dựa vào kết quả làm bài và hướng dẫn…

1.Dựa vào kết quả làm bài và hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét và rút kinh nghiệm về bài làm của mình theo các yêu cầu sau . Tập làm văn – Trả bài văn tả người trang 21 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập … Đọc tiếpTập làm văn – Trả bài văn tả người trang 21 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Dựa vào kết quả làm bài và hướng dẫn…