Tập làm văn – Trả bài văn tả đồ vật trang 50 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đọc lại bài làm của em và lời nhận…

1. Đọc lại bài làm của em và lời nhận xét của cô (thầy), sửa lỗi trong bài theo yêu cầu sau . Tập làm văn – Trả bài văn tả đồ vật trang 50 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Trả bài văn tả đồ vật … Đọc tiếpTập làm văn – Trả bài văn tả đồ vật trang 50 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đọc lại bài làm của em và lời nhận…

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật trang 87 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung vể bài làm của cả lớp. 2….

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật – Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật trang 87 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung vể bài làm của cả lớp. 2. Chữa bài 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung vể … Đọc tiếpTập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật trang 87 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung vể bài làm của cả lớp. 2….