Tập làm văn – Trả bài văn tả con vật trang 89 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đọc lại bài làm của em và lời…

1. Đọc lại bài làm của em và lời nhận xét của cô (thầy)ệ sửa các lỗi trong bài theo các yêu cầu sau . Tập làm văn – Trả bài văn tả con vật trang 89 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Trả bài văn tả … Đọc tiếpTập làm văn – Trả bài văn tả con vật trang 89 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đọc lại bài làm của em và lời…