Tập làm văn – Trả bài văn tả cây cối trang 73, 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đọc lại bài làm của em và lời…

1. Đọc lại bài làm của em và lời nhận xét của cô (thầy). Chữa lỗi trong bài theo yêu cầu sau . Tập làm văn – Trả bài văn tả cây cối trang 73, 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Trả bài văn tả cây … Đọc tiếpTập làm văn – Trả bài văn tả cây cối trang 73, 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đọc lại bài làm của em và lời…

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối trang 116 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Chữa bà 2. Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách…

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối – Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối trang 116 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Chữa bà 2. Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn. Các đoạn có thể viết lại là 1. Chữa … Đọc tiếpTập làm văn: Trả bài văn tả cây cối trang 116 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Chữa bà 2. Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách…