Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 109 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Dựa vào hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét về bài…

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh – Tuần 11 – Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 109 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Dựa vào hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét về bài kiểm tra tập làm văn giữa học kì I của mình. Tập … Đọc tiếpTập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 109 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Dựa vào hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét về bài…