Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 53 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm của cả lớp….

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh – Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 53 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm của cả lớp. Câu 1: Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm của cả lớp. Trả lời: Học … Đọc tiếpTập làm văn: Trả bài văn tả cảnh trang 53 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm của cả lớp….

Tập làm văn – Trả bài văn tả cảnh trang 100 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Dựa vào kết quả làm bài và hướng dẫn…

1.Dựa vào kết quả làm bài và hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét và rút kinh nghiệm về bài làm của mình theo các yêu cầu sau . Tập làm văn – Trả bài văn tả cảnh trang 100 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập … Đọc tiếpTập làm văn – Trả bài văn tả cảnh trang 100 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Dựa vào kết quả làm bài và hướng dẫn…